Fizetés és szállítás

Árak

A Csilla Bútor webáruházban feltüntetett árak bruttó kiskereskedelmi fogyasztói árak, melyek tartalmazzák a törvényben előírt Általános Forgalmi Adót (ÁFA).

Az árak nem tartalmaznak szállítási és szerelési költséget.
A közzétett árak változtatásának jogát a Csilla Bútor webáruház (továbbiakban Szolgáltató) fenntartja, a módosítás a weblapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt bútorok vételárát nem befolyásolja.


Megrendelés kezelése

A rendelés leadásának feltétele a vevő neve, (számlázási név, cím, ha nem azonos a megrendelőével), szállítási cím, telefonszám, e-mail cím megadása.
24 órán belül visszaigazolást küldünk az űrlapon megadott e-mail címére. Mellékletként küldjük a „Megrendelőt” mely tartalmazza az Ön adatait, a megrendelés összértékét, az előleg és hátralék összegét, a szállítási illetve számlázási címet, a megrendelt termékeket, és a termékhez választott paramétereket (színek, kárpitok, stb.)

Az előleg befizetése, az űrlapon kiválasztott módon történik (csekken vagy átutalással). A befizetett előleg beérkezését e-mailben visszaigazoljuk.


Fizetési feltételek

A termékek megrendelése esetén a Vevő az alábbi fizetési módok közül választhat:
A megrendelt termék (ek) beérkezésekor, a fennmaradó hátralékösszeg kifizethető
 • banki átutalással
 • készpénzben a termék átvételekor
A webáruházban leadott megrendelések, minden esetben, a bruttó vételár 20%-ának megfelelő előleg befizetésével válnak érvényessé. Az előleg ill. a hátralék fizetés módját, a megrendelés elküldésekor kitöltendő űrlapon tudja megjelölni. Előleg befizetése nélkül a megrendelés érvénytelen, továbbá felhívjuk szíves figyelmét, hogy a termékek beérkezéséhez tartozó határidők, az előleg beérkezésétől számítandók. Az előleg fizethető postai csekken vagy átutalással. A Szolgáltató a befizetett előleg beérkezéséről minden esetben visszaigazolást küld, a vásárló e-mail címére.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a termékeket csak a hátralék beérkezése után áll módunkban kiadni.


Szállítási határidő

A termékek elkészülési ideje termékcsoportonként és gyártónként változik, az átfutási időkről a termék adatlapján, a termékleíráson belül kaphat tájékoztatást. A szállítási határidő - 2-6 hét - tájékoztató jellegű, így előfordulhatnak eltérések a visszaigazoláshoz képest. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a megrendelt termék átfutási ideje, az előleg beérkezésétől számítandó.


Szállítás módja

Megrendelt termékeket az alábbi módon juttathatjuk el a szállítási címre: fuvarozó céggel, túrajárattal.
A szállítás házig történik. Kérjük, gondoskodjon segítségről!


Szállítási díj

Túrajárat esetén a szállítási költséget a megrendelt bútorok vételára határozza meg. Kivételt képeznek a nem lapra szerelt, nagyobb terjedelmű bútorok (szekrénysorok, kárpitos garnitúrák), melyek szállítási költsége eltér a rendszer által összeghatártól függően generálttól.

Készre szerelt illetve kárpitos termékek esetén:

Értékhatár / Házhoz szállítási díj

 •     0-46.000.- Ft értékig 6.900.- Ft
 • 46.001-150.000.- Ft értékig az áru értékének 15%-a
 • 150.001-250.000.- Ft érték között az áru értékének 12%-a
 • 250.000.- Ft érték felett az áru értékének 10%-a

Minimum szállítási díj 2.500.- Ft


Lapra szerelt termékek esetén:

Értékhatár / Házhoz szállítási díj

 • 0,- Ft-tól 20.000 Ft-ig 4.800,- Ft
 • 20.001,- Ft-tól 50.000,- Ft-ig 7.000,- Ft
 • 50.001,- Ft-tól 80.000,- Ft-ig 8.500,- Ft
 • 80.001,- Ft-tól 120.000,- Ft-ig 10.200,- Ft
 • 120.001,- Ft-tól 200.000,- Ft-ig 13.500,- Ft
 • 200.001,- Ft-tól 250.000,- Ft-ig 20.500,- Ft
 • 250.001,- Ft-tól 300.000,- Ft-ig 26.500,- Ft
 • 300.001,- Ft-tól 400.000,- Ft-ig 30.500,- Ft
 • 400.001,- Ft-tól 500.000,- Ft-ig 38.000,- Ft
 • 500.001,-Ft-tól 750.000,-Ft-ig 45.000,- Ft
 • 750.001,-Ft-tól 1.000.000,- Ft-ig 61.000,- Ft
Minimum szállítási díj 2.500.- Ft

Egy szállítási megbízás több felvételi címről történő begyűjtésének költsége felvételi címenként  2.000.- Ft-tal növeli meg a szállítási díjat.

Megrendelés előtt kérjük, érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!

Az árlista az egész ország területére vonatkozik. A szállítási díjak az Áfát tartalmazzák. A szállítási díj a terméknek a megrendelőlapon megadott címre történő szállítását mutatja, az összeg a bútor emeletre történő szállítását, illetve a Vevő lakásába juttatását nem tartalmazza.
Amint a megrendelése szállításra kész állapotba kerül, e-mailben értesítést küldünk, hogy egyeztethessük a szállítás időpontját.

Ha Ön a megrendeléskor csekkes, vagy átutalásos hátralékfizetést választott, postázzuk a végszámlát. A hátralék beérkezésekor a termék átvehető, vagy egyeztetett időpontban kiszállításra kerül.
Készpénzes hátralékfizetés esetén, amennyiben Ön kérte a termék házhoz szállítását, szállítmányozó partnerünk felveszi Önnel a kapcsolatot a kiszállítási időpont egyeztetése céljából. Ebben az esetben a hátralékot, a szállítást végző cég alkalmazottainál kell kifizetni, akik átadják Önnek a végszámlát.
Az áru átvételének hiánytalanságát és a csomagolás sértetlenségét a szállításkor a szállítólevélen írásban ellenjegyezni kell.


Csomagolási díj

Egyes termékek csomagolás nélkül érkeznek áruházunkba. A biztonságos és sérülésmentes szállítás érdekében ezeket a termékeket be kell csomagoljuk. Ebben az esetben csomagolási díjat számítunk fel. A csomagolási díj a termékek méretétől, jellegétől, darabszámától függően változó. Ennek mértékéről a megrendelést követően minden esetben tájékoztatjuk, illetve megrendelés előtt érdeklődhet ügyfélszolgálatunknál.


Garancia

Szolgáltató a kötelező jótállás alá tartozó termékekre egy év jótállást vállal. A kötelező jótállás alá nem eső termékek esetén a Szolgáltató a gyártó által esetlegesen vállalt időtartamra és feltételek mellett vállal jótállást. Utóbbiak konkrét feltételeiről a Szolgáltató a Vevő kérésére részletes tájékoztatást ad.

Szavatossági jog érvényesítésére a Vevő a teljesítés időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt jogosult. Ha a Vevő az igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a fenti határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított három év.

A jótállási ill. szavatossági idő alatt felmerült, jótállás ill. szavatosság körébe tartozó hibákat a Szolgáltatónak költségmentesen ki kell javítani, kicserélni vagy újólag szolgáltatnia. Amennyiben ilyen hibák a Vevő tudomására jutnak, Vevő haladéktalanul köteles a Szolgáltatót írásban értesíteni jótállási, illetve szavatossági igényeiről.

A jótállás ill. szavatosság érvényesítéséhez a Vevő köteles bemutatni a Szolgáltatótól kapott jótállási jegyet vagy annak fénymásolatát. Jótállási igény esetén a Vevő elsődlegesen kijavítást, illetőleg kicserélést követelhet, ezt követően illeti meg az árleszállítás illetve elállás joga. A fentieken túlmenően az adott termékhez mellékelt jótállási jegy is tartalmazhat jótállási, illetve szavatossági feltételeket. Kérjük, őrizze meg a termék jótállási jegyét és a megrendelőt, hogy könnyebben segíthessünk, ha szükséges!

Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

A szavatossági, jótállási igény érvényesítésének helye a Szolgáltató  székhelye.

A Szolgáltató a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak vagy bizonyítottan az áru kézbesítését megelőző szállítás során sérültek meg.

A Szolgáltató külön felhívja Vevő figyelmét arra, hogy a Szolgáltató felelőssége a közvetlen kárra korlátozódik. A kártérítési igények a kár kifogástalan bizonyításának előfeltétele mellett, a számlázott hibás áru értékének mértékére korlátozódik.

Mennyiségi kifogás kizárólag az áru átvételekor tehető, a mennyiségi eltérés jegyzőkönyvben történő rögzítésével. Amennyiben a bútor átvételekor hibát, sérülést vagy hiányt észlel, haladéktalanul, de legalább az átvételtől számított 3 munkanapon belül jelezze a forgalmazó felé. A közlés késedelmességéből eredő kárért a vásárló a felelős.

A jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, amelyek visszavezethetőek arra, hogy:
 • a bútort nem rendeltetésszerűen használták vagy nem tartották be a használati-kezelési útmutatót
 • bútor elemei ill. alkatrészei a szakszerűtlen összeszerelés miatt sérültek meg
 • a bútor az áruátvételt követő újabb szállítás során károsodott
 • egy alkatrész, vagy elem természetes kopás, vagy elhasználódás során tönkremegy
 • a fa természetes anyagából adódó kisebb színeltérésekre.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Vevő a kellékszavatossági jogával?
Vevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Vevőt kellékszavatossági igénye alapján?
Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Vevő a kellékszavatossági igényét?
Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Vevő a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Vevő a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Vevő – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Vevőt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Vevő termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


Jótállás

Milyen esetben élhet Vevő a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.(IX.22.) Korm. Rendelet alapján a webáruházat üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.

Vevőt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Vevőt a jótállásból fakadó jogok a termék- és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.


Megrendelés lemondása

A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítás megkezdését megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailen vagy telefonon ügyfélszolgálatunkon.
Ebben az esetben a vevőt semmilyen költség nem terheli.